दिवाळी बौद्धांचा सण आहे का ? नेमके बौद्ध समाजाने काय केले पाहिजे

कार्तिक अमावस्या बौद्ध स्तुपांची प्रतिकृती तयार करून त्यांचे [पूजन केले जात होते आज तोच उत्सव दिवाळी च्या नावाने एका विशिष्ट धर्माच्या नावाने साजरा केला जातो बौद्धांनी त्यांची परंपरा बौध्द संस्कृती…

0 Comments

सुमुद्र घोडा महाभोजांचे राज चिन्ह

प्राचीन कुडा बुद्ध लेणी येथील महत्वाचा इतिहास पाषाणात बंदिस्त केलेला पाहायला मिळतो. महाभोज हे सातवाहन साम्राज्यातील भुक्ती या प्रदेशाचे अधिकारी. सातवाहन राजांच्या अधिपत्याखाली किंवा महाक्षत्रपांच्या अधिपत्याखाली यांचे अधिकारी पद असलेले…

1 Comment

सौंदर्याचा साज

बुध्द लेण्यांमध्ये चढवलेला सौंदर्याचा साज हा वरवर पाहता येणार नाही तो एक महासागर आहे प्रज्ञेचा, ज्ञानाचा, कौशल्याचा, कलात्मकतेचा या महासागरामध्ये स्वच्छंदपणे विहार करण्याची कला मात्र प्रत्येकाला अवगत झाली पाहिजे. लेण्यांमध्ये…

0 Comments

चक्रवर्ती सम्राट अशोक शिलालेख : गिरनार शिलालेख ३

सम्राट अशोक यांच्या शिलालेखांची सखोल माहिती शिलालेखांचे लिप्यांतर देवानं पियो प्रियदसि राजा एवं आह द्वादस वसाभिसितेनं मया इदं आञापितासवत विजिते मम युता च राजूके च पदेसिके च पंचसू वासेसु अनुसांयानु…

0 Comments

चक्रवर्ती सम्राट अशोक शिलालेख : गिरनार शिलालेख २

चक्रवर्ती सम्राट अशोक यांचा गुजरात राज्यातील गिरनार येथील दुसरा शिलालेख Giranar Roct Edict 2 ( Corpus Inscriptonum Indicarum Vol-1) शिलालेखाचे लीप्यांतर सवत विजितेम्हा देवानंप्रियस प्रियदसिनो राञो एवमपि प्रांचतेसु यथा चोडा…

0 Comments