धम्मसिरी विद्यार्थ्यांचे शिलालेख अध्ययन

धम्मसिरी इन्स्टिट्यूट मधून शिकवले जाणाऱ्या धम्मलिपी च्या ज्ञानाचा उपयोग हा शिलालेख अध्ययना साठी होतो
धम्मसिरी मधील विद्यार्थी माणवको उपासिका माधुरी गवारे यांनी लेण्यातील शिलालेखांचे केलेले लिप्यांतर ते भाषांतर

Jay Bhim Namo Buddhay
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

One thought on “धम्मसिरी विद्यार्थ्यांचे शिलालेख अध्ययन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat