महाबोधी बुद्ध विहार ,बिहार /Mahabodhi Buddha Vihar

इतिहास महाबोधी विहार महाबोधी विहार हे बिहार राज्यातील बोधगया (बुद्ध गया) मधील एक महा बौद्ध विहार…

Open chat