गांधारपाले & कोल बुद्ध लेणी : संवर्धन & जनजागृती कृती कार्यक्रम

प्राचीन बुद्ध लेण्यांचे अनेक अवशेष इतरत्र पडलेले असून त्यांचे संवर्धन होणे आवश्यक आहे . अश्या या…

बुद्ध लेणी संवर्धन व धम्म अध्ययन चारिका : पर्वती बुद्ध लेणी पुणे

प्राचीन बौद्ध लेणी संवर्धन आणि संशोधन अर्थात बौद्ध लेण्यांचे संवर्धन आणि संशोधन करण्यासाठी तसेच, आपला बौद्ध…

महाधम्मोत्सव : कान्हेरी बुद्ध लेणी

आवाहन बौद्ध जनतेला महाराष्ट्राच्या शिरपेचात लाभलेले जागतिक दर्जाचे प्राचीन बौद्ध विद्यापीठ बोधीवली नगरातील कन्हसेले डोंगरावरील ऐतिहासिक…

धम्म अध्ययन चारिका : नेणावली बुद्ध लेणी

प्राचीन बौद्ध लेण्यातून धम्म अध्ययन व प्राचीन बौद्ध स्थळांचे संवर्धन करण्यासाठी महाराष्ट्र्राच्या कानाकोपऱ्यात असणाऱ्या बौद्ध स्थळांचे…

Open chat