चक्रवर्ती सम्राट अशोकाची यशोगाथा भाग :६

सम्राट अशोकाच्या राज्यव्यवस्थेचा विचार केला तर या गोष्टीची नक्कीच जाणीव होइल की एका राजाला सम्राट, प्रियदर्शी…

बुध्दवारसा, सध्याचे शिक्षक आणि विद्यार्थी.

शिक्षक हे समाजाचा आरसा असतात. हे वाक्य बर्याचदा ऐकायला किंवा वाचायला मिळत. आणि खरच एक शिक्षक…

Open chat